Händlersuche
Suche

Privacyverklaring

Het verheugt ons dat u onze website www.burgbad.de/de bezoekt en interesse hebt in onze onderneming. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens zijn informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze omvatten bijvoorbeeld de burgerlijke naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die kunnen worden gerelateerd aan een persoon. Aangezien persoonlijke gegevens speciale rechtsbescherming genieten, worden ze alleen door ons verzameld voor zover dit noodzakelijk is voor de voorziening van onze website en de levering van onze diensten. Hieronder beschrijven we welke persoonlijke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe we deze informatie gebruiken. Onze gegevensbeschermingspraktijk voldoet aan de wettelijke voorschriften, met name die van de federale data privacy wet (BDSG), de Telemediawet (TMG) en de EU-verordening data privacy (DSGVO). Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken en opslaan, voor zover dit noodzakelijk is voor de functionele levering van deze website en onze inhoud en diensten, evenals voor de verwerking van vragen en, indien nodig, voor de verwerking van bestellingen/contracten, maar alleen voor zover dit wettelijke vereist is conform Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO of bij wet verplicht is. Alleen als u eerder uw toestemming afzonderlijk hebt gegeven, zullen uw gegevens ook worden gebruikt voor gedetailleerdere, toestemmingsspecifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van reclame-informatie per nieuwsbrief.

 

Verantwoordelijke instantie Art. 4 nr. 7 DSGVO
Verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften:

burgbad Aktiengesellschaft
Am Donscheid 3
57392 Schmallenberg

E-mail: info@burgbad.com
Tel.: +49 (0) 2974 / 7720
Fax: +49 (0) 2974 / 772269

Functionaris voor gegevensbescherming
c/o TÜV SÜD Akademie GmbH 
Westendstraße 160
80339 München
datenschutz@burgbad.com

Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden
Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
Omvang van de verwerking van de gegevens
Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
Het besturingssysteem van het bezoekend apparaat
Het IP-adres van het bezoekend apparaat
Datum en tijd van toegang tot websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn geopend. Websites waarvan het gebruikerssysteem naar onze website is gekomen (referrer-tracking)
Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker vindt niet plaats, zodat een identificatie van individuele bezoekers van de site niet plaatsvindt.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens Art 6 (1) lit.f DSGVO (legitiem belang).
Ons legitieme belang is ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt gewaarborgd.


Doel van de gegevensverwerking
Het loggen gebeurt om de compatibiliteit van onze website voor alle bezoekers te waarborgen, misbruik tegen te gaan en probleemoplossing te bieden. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de computer op te slaan om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op verkeerde voorstellingen, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en over het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag
Het verwijderen van de bovengenoemde technische gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar niet later dan 3 maanden na het bezoeken van onze website.

Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid
De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden beheerst door de in deze dataprivacyverklaring beschreven algemene regels inzake recht van bezwaar en verwijdering. Speciale functies van onze website


Onze website biedt u verschillende functies, waarbij uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen we uit wat er met uw gegevens gebeurt:

Contactformulier(en):
- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens De gegevens die u invult op onze contactformulieren.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Artikel 6, lid 1 (a) GDPR (stilzwijgende toestemming)
Doel van de dataverwerking
De gegevens die worden vastgelegd via ons contactformulier of via onze contactformulieren, worden alleen gebruikt om het specifieke contactverzoek dat via het contactformulier wordt ontvangen, te verwerken.
Duur van de opslag
Na het verwerken van uw verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, zolang er geen wettelijke opslagperioden zijn.
Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid
De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden beheerst door de in deze dataprivacyverklaring beschreven algemene regels inzake recht van bezwaar en verwijdering.

Statistische evaluatie van bezoeken aan deze website - webtracker
We verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer deze website of individuele bestanden op de website worden bezocht: IP-adres, webpagina waaruit het bestand is opgehaald, naam van het bestand, datum en tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens en bericht over het succes van het ophalen (het zogenaamde weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden. We gebruiken ook de volgende webtracker om de bezoeken aan deze website te evalueren:

Google-Analytics
- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens Op onze site gebruiken wij de webtrackingservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hieronder: Google-Analytics). Google Analytics gebruikt cookies als onderdeel van de webtracking, die op uw computer worden opgeslagen en deze cookies bieden een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag (zogenaamde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de trackingservice van Google Analytics om onze website constant te optimaliseren en toegankelijker te maken. Als onderdeel van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten verzonden naar servers van het bedrijf Google Ireland Limited en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld verwerkt en opgeslagen in de VS. De Commissie van de EU heeft bepaald dat de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming kan handhaven als het gegevensverwerkingsbedrijf heeft voldaan aan de US-EU Privacy Shield-overeenkomst en toestemming heeft gekregen om op deze manier gegevens naar de VS te exporteren. Door IP-anonimisering te activeren in de Google Analytics-trackingcode van deze website, wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending geanonimiseerd door Google Analytics. Deze website gebruikt een Google Analytics-trackingcode die de gat._anonymizeIp () bevat; en is uitgebreid om alleen een anonieme verzameling IP-adressen toe te staan ​​(zogenaamde IP-masking). - Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens Artikel 6, lid 1 (a) DSGVO (toestemming), hetzij als onderdeel van registratie bij Google (opening van een Google-account en acceptatie van de daar geïmplementeerde privacykennisgevingen) of als u niet bent geregistreerd bij Google, met uitdrukkelijke toestemming bij het openen van onze pagina. - Doel van de gegevensverwerking Google zal voor ons deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten te bieden die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google Ireland Limited. - Duur van opslag Google slaat de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van de webtracking op zo lang als nodig is om de gevraagde webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Voor zover er een persoonlijke referentie zou moeten zijn, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover ze niet onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen. In elk geval vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de opslagplicht. - Bezwaar en verwijdering U kunt voorkomen dat persoonlijke informatie wordt verzameld en overgedragen aan Google (inclusief uw IP-adres) en u verzetten tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Google, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker te installeren in uw browser (u kunt deze vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com) of activeer de instelling “Niet traceren” van uw browser. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), en u kunt ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren. Het beveiligings- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Tag Manager
- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens Op onze site gebruiken wij de service van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hieronder: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform voor het uitvoeren en bundelen van andere webservices en webtracking-programma's met behulp van tags. In deze context slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zogenaamde 'tracking') voor zover webtrackingtools worden uitgevoerd met Google Tag Manager. Deze gegevens die worden verzonden door afzonderlijke tags die zijn ingesloten in Google Tag Manager, worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door Google Tag Manager onder een gemeenschappelijke gebruikersinterface. Alle opgenomen 'tags' worden afzonderlijk vermeld in dit privacybeleid. Raadpleeg het relevante gedeelte van dit privacybeleid voor meer informatie over de privacy van Google Tag Manager-tools. Als onderdeel van het gebruik van onze website met tagging ingeschakeld door Google Tag Manager, worden hierbij gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten verzonden naar servers van het bedrijf Google Ireland Limited en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld verwerkt en opgeslagen in de VS. De Commissie van de EU heeft bepaald dat de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming kan handhaven als het gegevensverwerkingsbedrijf heeft voldaan aan de US-EU Privacy Shield-overeenkomst en toestemming heeft gekregen om op deze manier gegevens naar de VS te exporteren. Dit is het geval bij Google Ireland Limited. Met betrekking tot de webservices die middels Google Tag Manager worden geleverd, gelden de voorwaarden in het relevante gedeelte van dit privacybeleid. De trackingtools die in Google Tag Manager worden gebruikt, zorgen ervoor dat het IP-adres van de broncode wordt geanonimiseerd, zodat het IP-adres van Google Tag Manager is geanonimiseerd voordat de gegevens worden overgedragen. Hierbij zal Google Tag Manager slechts de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogeheten IP-Masking) mogelijk maken. - Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens Artikel 6, lid 1 (a) DSGVO (toestemming), hetzij als onderdeel van registratie bij Google (opening van een Google-account en acceptatie van de daar geïmplementeerde privacykennisgevingen) of als u niet bent geregistreerd bij Google, met uitdrukkelijke toestemming bij het openen van onze pagina. - Doel van de gegevensverwerking Google zal voor ons deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten te bieden die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google Ireland Limited. - Duur van opslag Google slaat de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van de webtracking op zo lang als nodig is om de gevraagde webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Voor zover er een persoonlijke referentie zou moeten zijn, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover ze niet onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen. In elk geval vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de opslagplicht. - Bezwaar en verwijdering U kunt voorkomen dat persoonlijke informatie wordt verzameld en overgedragen aan Google (inclusief uw IP-adres) en u verzetten tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Google, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker te installeren in uw browser (u kunt deze vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com) of activeer de instelling “Niet traceren” van uw browser. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), en u kunt ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren. Het beveiligings- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Integratie van externe webdiensten en verwerking van gegevens buiten de EU
Op onze website gebruiken we actieve Java Script-inhoud van externe providers, zogenaamde webservices. Door onze website te bezoeken, kunnen deze externe providers persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Dit kan betrekking hebben op de verwerking van gegevens buiten de EU. U kunt dit voorkomen door een java-scriptblocker te gebruiken zoals de browser plug-in 'NoScript' (www.noscript.net) of schakel JavaScript uit in uw browser. Dit kan leiden tot functionele beperkingen voor websites die u bezoekt.
Wij maken gebruik van de volgende externe webservices:

website-check.de
Op onze pagina wordt een webservice van de onderneming Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (hieronder: website-check.de) gedownload. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan website-check.de. Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO (legitiem belang). Het legitieme belang bestaat uit het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt dit bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

Doubleclick
Op onze website wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Doubleclick) gedownload. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Doubleclick. Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit het foutloos functioneren van de website. Doubleclick heeft zich binnen het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (ga naar https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Doubleclick: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt dit bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

Google
Op onze website wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google) gedownload. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google. Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit het foutloos functioneren van de website. Google heeft zich binnen het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (ga naar https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt dit bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

Google Maps
Op onze website wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Maps) gedownload. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google Maps. Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit het foutloos functioneren van de website. Google Maps heeft zich binnen het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (ga naar https://www.privacyshield.gov/list).
De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Maps voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt dit bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

Google-Apis
Op onze website wordt een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google-Apis) gedownload.
We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google -Apis. Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit het foutloos functioneren van de website. Google-Apis heeft zich binnen het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (ga naar https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Google-Apis: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google-Apis voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt dit bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

Meer informatie over het gebruik van Cookies
Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Op verschillende pagina's gebruiken we cookies om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. In het geval van zogeheten ‘Cookies’ gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan downloaden. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks die een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt bij het opnieuw bezoeken van onze website. Het proces van het archiveren van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens Art 6 (1) lit.f DSGVO (legitiem belang). Het is ons legitiem belang om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de bruikbaarheid te vergroten en een meer persoonlijke benadering van onze klanten mogelijk te maken. Identificatie van individuele sitebezoekers is alleen mogelijk met behulp van cookietechnologie als de bezoeker van de site ons eerder persoonlijke gegevens heeft verstrekt op basis van een afzonderlijke toestemming.

Doel van de gegevensverwerking
De cookies worden door onze website geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bruikbaarheid te verbeteren. Bovendien stelt cookie-technologie ons in staat om individuele bezoekers te identificeren door gebruik te maken van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individueel, willekeurig ID, zodat we meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden.

Duur van de opslag
Onze cookies worden opgeslagen totdat ze worden verwijderd in uw browser of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is verlopen.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt uw browser naar eigen wens zelf zo instellen, dat u het instellen van cookies in het algemeen voorkomt, hier uitsluitend van op de hoogte wordt gesteld, van geval tot geval over de acceptatie van cookies kunt beslissen: of cookies in principe accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw pc ooit een verbinding met onze website heeft gemaakt (permanente cookies) of om onlangs bekeken aanbiedingen (sessiecookies) op te slaan. Wij gebruiken cookies om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Om onze functies te gebruiken, raden wij aan dat u cookies voor onze website accepteert. De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden beheerst door de in deze dataprivacyverklaring beschreven algemene regels inzake recht van bezwaar en verwijdering. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail
Uw persoonlijke gegevens worden zodanig beschermd door technische en organisatorische maatregelen zodat ze bij het verzamelen, opslaan en verwerken niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-versleutelde e-mailcommunicatie kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen bij de overdracht naar onze IT-systemen, zodat we gecodeerde communicatie of post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

Automatische e-mail archivering
Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
We wijzen u er nadrukkelijk op dat ons mailsysteem een ​​geautomatiseerd archiveringsproces heeft. Alle inkomende en uitgaande e-mails worden daardoor op een revisiebeveiligde wijze digitaal gearchiveerd. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens Art 6 (1) lit.f DSGVO (legitiem belang). Ons legitieme belang is in overeenstemming met de belastingwetgeving en het handelsrecht (bijv. §§ 146, 147 AO).

Doel van de gegevensverwerkingHet doel van de archivering bestaat in de overeenstemming met de belastingwetgeving en het handelsrecht (bijv. §§ 146, 147 AO).

Duur van de opslag
De opslag van onze e-mailcommunicatie vindt plaats tot het einde van de fiscale en commerciële bewaarplicht. De opslagperiode kan oplopen tot 10 jaar. Mogelijkheid voor bezwaar en verwijdering

 


Voor vragen over ons e-mailarchiveringssysteem kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. We wijzen er ook op dat we alleen aanvraagdocumenten in PDF-bestandsformaat beschouwen. Bestanden in zip-formaat (WinZip, WinRAR, 7Zip etc.) worden uitgefilterd door onze beveiligingssystemen en worden niet gedownload. Aan aanvragen in Word-bestandsindeling en andere bestandsindelingen besteden we geen aandacht en we wissen deze bestanden ongelezen. Merk op dat ongevraagde aanvraagdocumenten die per e-mail worden verzonden mogelijk door derden kunnen worden geopend voordat ze in onze IT-systemen aankomen. We gaan ervan uit dat we ongecodeerde aanvraag e-mails ook niet-versleuteld kunnen beantwoorden. Als u dit niet wilt, kunt u ons een opmerking sturen in de e-mail van uw aanvraag.

Intrekking van toestemming - Gegevens- en wijzigingsverzoeken - Verwijderen en blokkeren van gegevens
Eén keer per jaar hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht om uw gegevens op elk gewenst moment te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Uw gegevens worden op uw eerste verzoek door ons verwijderd, als dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken voor uw gegevens en suggesties kunt u te allen tijde verzenden naar het volgende adres: Verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften:

burgbad Aktiengesellschaft
Kirchplatz 10
57392 Schmallenberg
E-mail: info@burgbad.com
Fax: +49 (0) 2974 / 772269

Recht op overdraagbaarheid van data
Het is uw recht dat wij de persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw persoon, en die u ons hebt verstrekt, ter beschikking stellen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. U kunt ook vragen dat wij deze informatie meteen na uw eerste instructie verstrekken aan een derde partij, op voorwaarde dat de verwerking met toestemming van de klant wordt uitgevoerd conform artikel 6 par. 1 lit. op een DSGVO of artikel 9 par. 2 lit. op een DSGVO of een contract volgens Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO is gebaseerd en de verwerking door ons gebeurt als onderdeel van een geautomatiseerde gegevensverwerking. Door dit recht op gegevensoverdracht uit te oefenen, hebt u ook het recht om te bewerkstelligen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere worden doorgestuurd, indien dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

Recht op klacht bij de toezichthoudende instantie conform art. 77 I DSGVO
Als u het vermoeden hebt dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt op onze site, kunt u natuurlijk altijd een gerechtelijke verduidelijking van het probleem eisen. Los daarvan hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. Het recht om klacht in te dienen staat tot uw beschikking in de EU-lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende inbreuk. Dit wil zeggen dat u op de bovenstaande locaties de toezichthoudende autoriteit kunt kiezen die u zoekt. De toezichthoudende autoriteit, waarbij de klacht werd ingediend, zal u vervolgens informeren over de status en resultaten van uw inzending, inclusief over de mogelijkheid van wettelijke rechtsbijstand conform art. 78 DSGVO.